Samle gjeld og spar penger med refinansiering

Å ha flere lån og kreditter blir dyrt i lengden. Du betaler renter og gebyrer til flere aktører, og nedbetalingen kan føles lang og uoverkommelig. Med refinansiering kan du få samlet alle lån og kreditter i ett og samme lån. Dette kan spare deg for flere tusen kroner i året, og gjøre deg gjeldfri raskere.

Hva er refinansiering?

Når du refinansierer tar du i praksis opp et nytt lån for å nedbetale et eller flere andre. Du kan søke om refinansiering med eller uten sikkerhet, og alle typer lån kan refinansieres. Gjelden blir samlet sett ikke mindre ved refinansiering, men du reduserer antall gjeldsposter, noe som også gir deg en bedre kredittscore. Ved å samle flere lån og kreditter i ett får du også færre aktører å forholde deg til. Noe som igjen fører til at du betaler mindre renter og gebyrer både månedlig og årlig.

Når du refinansierer kan du også bli raskere gjeldfri. Ved å samle alle utgifter til nedbetaling av gjeld i en post kan du betale mer i avdrag og mindre i renter og gebyrer. Når du betaler med i avdrag går gjelden ned raskere, og du blir raskere gjeldfri. Du kan også enkelt gjøre ekstra innbetalinger, slik at både kostnader og nedbetalingstid kan reduseres.

Hvordan refinansiere

Det finnes ulike måter å refinansiere på, både med og uten sikkerhet. Hovedforskjellen ligger i sikkerheten, og om du bruker et forbrukslån til refinansiering eller søker om å refinansiere med boliglånet.

Refinansiering med forbrukslån

Smålån og kreditter uten sikkerhet kan samles sammen i et større forbrukslån. Denne type lån fungerer på samme måte som tradisjonelt forbrukslån, med en låneramme på 5 000 til 600 000 kroner, og anbefalt nedbetalingstid på fem år. Rentene er høyere enn på lån med sikkerhet, samtidig kan de ikke bli høyere enn hva du betaler i dag. Lånetilbyder har nemlig ikke lov til å innvilge søknad om refinansiering hvis lånetilbudet gir deg dårligere vilkår enn hva du har i dag.

Med refinansiering uten sikkerhet kan du søke om lengre nedbetalingstid enn fem år, opptil 15 år. Det er derimot ikke anbefalt å forlenge nedbetalingstiden med mindre det er nødvendig for å få nedbetalt gjelden og ha midler igjen til livsopphold.

Refinansiering med boliglån

Eier du bolig kan du søke om refinansiering med boliglånet. Du søker da om å øke boliglånet inntil 85 % av boligens verdi, og bruker det overskytende beløpet til å nedbetale annen gjeld. Hvor mye du kan få lånt avhenger av hvor mye du har i boliglån fra før, og hvor mye boligen er verdt. Det er derfor viktig å få en verdivurdering av boligen før du søker om refinansiering. Økt verdi gir deg en høyere låneramme.

Ved å refinansiere med boliglånet stiller du med sikkerhet, og lånetilbyder kan innvilge lån med lavere renter og omkostninger sammenlignet med lån uten sikkerhet. Nedbetalingstiden er også lengre, gjerne på minst 20 år. Du må dermed være obs på dette, da et mindre forbrukslån med kort nedbetalingstid kan være rimeligere enn å refinansiere det med boliglånet som har lang nedbetalingstid.

Tips: Se også vår artikkel om refinansiering med sikkerhet her.

Krav ved refinansiering

Når det kommer til refinansiering stilles det krav til både låntaker og lånetilbyder. Disse kravene er satt for å sørge for at bankene tar en minimal risiko med lånet. Samtidig skal det være minimalt risiko for deg som låntaker å refinansiere gjeld.

Krav til låntaker

  • Alder: Du må være minst 18 år gammel. Ved refinansiering uten sikkerhet kan du møte på 20 års aldersgrense.
  • Inntekt: Inntekten din må være stabil og møte tilbydernes krav til årlig inntekt. Du må også ha betjeningsevne, og kunne betale lånet med en renteøkning på 5 %.
  • Bosted: Du må enten være norsk statsborger eller ha bodd i og skattet til Norge de siste tre årene.
  • Betalingshistorikk: Har du inkassosaker eller betalingsanmerkninger kan du kun søke om refinansiering med sikkerhet i bolig.

Krav til lånetilbyder

  • Kan ikke tilby er refinansieringslån med dårligere vilkår enn det du har i dag
  • Refinansieringslånet kan ikke ha en lengre nedbetalingstid enn dagens løsning
  • De totale kostnadene knyttet til lånet kan ikke bli høyere enn dagens
  • Lånetilbyder må ta livsopphold med i vurderingen av lånesøknad

Fordeler med refinansiering

Det er mange fordeler med å refinansiere. En av dem er muligheten for å spare en god del penger i renter og gebyrer. Du får også en bedre oversikt over økonomien din, og kan få en bedre kredittscore. Nedbetalingstiden kan også påvirkes, og bli både korte og lengre etter hva du har behov for.

Sparer penger på renter og gebyrer

Formålet med refinansiering er å spare penger. Ved å samle gjelden betaler du færre aktører, og kostnader til renter og gebyrer går automatisk ned på grunn av dette. Du kan også få redusert nedbetalingstiden, noe som driver kostnadene enda lenger ned.

Bedre oversikt over økonomien

Har du flere lån og kreditter som skal betales hver måned er det lett å miste oversikten. Ved å kun ha et lån å forholde deg til får du en bedre oversikt, og kan lettere unngå både purringer og inkasso. Med en god oversikt over nedbetaling av gjeld får du også en bedre oversikt over økonomien som en helhet, og kan lettere se om du kan betale ned noe ekstra en måned eller flere.

Bedre kredittscore

Når du søker om lån og kreditt gjennomføres det en kredittsjekk av deg. Denne sjekken vurderer risikoen du utgjør for banker, og flere gjeldsposter blir vurdert som en risiko. Du får dermed en lavere score, og får dårligere tilbud om renter på lån, og kan få innvilget lavere ramme på for eksempel kredittkort.

Tips: Les mer om gjeldsregisteret.

Endring i nedbetalingstiden

Å ta opp ny gjeld er som å starte nedbetalingen på nytt. Med lån uten sikkerhet kan du få inntil 15 års nedbetalingstid, selv om maksimalt fem år er å anbefale. Refinansierer du boliglånet kan du få mellom 20 og 30 års nedbetalingstid. Hvis du synes nedbetalingstiden med dagens løsning er for lang kan du også søke om å få kortet den ned.

Skaff deg oversikt over økonomien

Før du søker om refinansiering er det viktig å skaffe en oversikt over hvor mye du skylder og hvor mye du tjener hver måned. Når du vet hvor mye du skylder, og hvor mye du betaler hver måned, kan du sammenligne kostnadene opp mot et refinansieringslån. Du kan bruke en lånekalkulator for å se hvor mye et eventuelt nytt lån vil koste, og hva slags rente det er mulig å få reforhandlet til.

Når du du vet hvor mye lånet vil koste, kan du se om dette er noe du kan håndtere. For å kunne vurdere dette må du ha en oversikt over alle inntekter og faste utgifter hver måned. Det beste er å sette opp et budsjett, slik at du ser hvor pengene går hver måned. Ta utgangspunkt i de siste tre måneders kontoutskrifter, dette gir deg et mer realistisk budsjett og oversikt over hvor pengene går.

Bli gjeldsfri og spar penger

Ved å refinansiere og samle lån og kreditter sparer du penger. Du kan også bli fortere gjeldsfri, noe som også kan spare deg for penger. Når gjelden er nedbetalt har du friske midler som kan brukes etter eget ønske. Du trenger ikke lenger tenke på månedlige gebyrer, lånerenter og lure på om rentene på lånet vil øke eller ikke. Dette gir en økonomisk frihet og lar deg realisere økonomiske drømmer som kanskje virket umulige når du hadde flere lån og kreditter som måtte betales hver måned.