Refinansiering med sikkerhet når man har betalingsanmerkninger

Ved slutten av 2020 hadde nordmenn over 57 milliarder i gjeld. Hele 249 000 personer hadde betalingsanmerkninger. Det er med andre ord svært mange som sliter med høy gjeld, og som ikke greier betale sine månedlige utgifter. For mange er kredittkort og forbrukslån løsningen når pengene på konto ikke strekker til. Dette er dyre lån som kan føre til økte økonomiske vansker senere. Ikke alle vet hvilke alternativer man har for å bedre egen økonomi. Dette er spesielt sant for de med betalingsanmerkninger, som har et mer begrenset handlingsrom.

Fordelene med refinansiering

Refinansiering er en metode å få ned lånekostnadene dine på. Dette gjør du ved å ta opp et nytt lån for å løse ut eksisterende gjeld. Gjelden du refinansierer kan eksempelvis være dyr kredittkortgjeld, forbrukslån eller andre smålån. Fordelene er som regel lavere renter, færre gebyr og bedre kontroll over egen økonomi.

Långiver pantsetter

Når du refinansierer med sikkerhet så stiller du egen eiendel som pant for långiver. Dette må være eiendeler av en viss verdi. For eksempel hus, leilighet, hytte, båt eller bil. Alternativt kan man stille med kausjonist som garanterer for lånet.

Bedre vilkår

Å refinansiere med sikkerhet gir deg som regel den aller laveste renten. Dette vil dermed redusere kostnadene dine. I tillegg er långivere som regel villig til å låne ut et større beløp og gi lengre nedbetalingstid. Dette gir deg mulighet til større rom i budsjettet. Det vil også minske risiko for mislighold.

Hvordan påvirker betalingsanmerkning din mulighet for refinansiering

Betalingsanmerkning er når en person har en ubetalt fordring. Dette betyr en manglende betaling som ikke er betalt etter inkassovarsler. Da blir det registrert betalingsanmerkning i sentralt register. Dette vil svekke kredittverdighet til personen i alle situasjoner der dette blir vurdert. Det betyr at nye lån blir vanskelig å få godkjent. Videre vil det som regel ikke være mulig å inngå nye forsikringsavtaler eller mobilabonnement.

Bli kvitt betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger blir fjernet når personen betaler skyldig beløp. Økonomiske vansker medfører at man ikke alltid har kapital til å betale dette. Refinansiering vil hjelpe å rydde opp i denne situasjonen. Da kan man få nok penger til å bli kvitt betalingsanmerkning. Videre vil det bli lettere rydde opp i den økonomiske situasjonen. Problemet er at det tradisjonelt har vært nesten umulig få lån med betalingsanmerkning. Dette er naturlig siden det er en større risiko for banken.

Er det mulighet å refinansiere når du har betalingsanmerkning?

Dersom du kan stille eiendeler som pant har du en mulighet til å få refinansiere din gjeld. Ikke alle låntilbydere er villige til å godkjenne lån selv med sikring. Men det finnes noen banker som tilbyr det. Ett eksempel er om du kan stille med bolig.

All utestående gjeld, inkludert usikrede lån og ubetalte fordringer, blir samlet. Du kan da betale kreditorene og få slettet betalingsanmerkningene. Ved sletting av betalingsanmerkninger har du igjen mulighet til å gå inn avtaler om abonnementstjenester og forsikringer. Du blir heller ikke så begrenset i å kunne søke om kreditt.

Fordeler med å refinansiere

Når du refinansierer, har du mulighet til å rydde opp i økonomien din. Du reduserer samtidig risikoen for flere betalingsanmerkninger. Med ett lån å betale er kostnadene mer forutsigbare. Dette gjør det lettere å budsjettere inntekter og utgifter fra måned til måned. Du vil også ha større kontroll på hvor mye du skylder. Det blir også enklere å se hvor lenge det er til du er gjeldfri.

Lavere rente

Ved å refinansiere vil du sannsynlig redusere renteutgiftene kraftig. Besøk nettsiden Refinansiere.net for å se hvor mye du kan spare. Rentesats på lån med sikkerhet er som en tommelfingerregel mye lavere enn annen gjeld. I tillegg slipper du å betale mer enn ett termingebyr. Beløpet du sparer månedlig vil komme godt med. Her kan du velge å betale mer i avdrag eller å ha større rom i din daglige økonomi. Ved å spare på utgifter knytt til gjeld, vil du videre minimere risiko for flere betalingsanmerkninger.

Mindre stress og bekymring

En annen fordel er knyttet til det mentale ved å ordne opp i økonomien. Man kan ikke undervurdere stresset knyttet til uoversiktlig økonomi, dyre lån og visshet om ubetalte regninger. Dette tar mye energi og kan medføre store bekymringer. Ved å gjenta kontroll over egen økonomi reduserer man ofte mye ubehag, og kan bruke energien sin på andre ting.

Mulig risiko ved refinansiering med sikkerhet

Det er viktig å gjøre en helhetsvurdering over fordel, risiko og fremtidig økonomi før en godtar en låneavtale. Ved alvorlig mislighold av lån med sikkerhet har långiver rett til å kreve pantsatt eiendel tvangssolgt. Dette er svært viktig å være klar over i forkant.

Det er ikke slik at å refinansiere all gjeld automatisk rydder opp i hele den økonomiske situasjonen. Det vil sannsynlig hjelpe en hel del. Men det kreves fortsatt innsats for å unngå flere vanskelige situasjoner og betalingsanmerkninger.

Oppsummering

Har du betalingsanmerkninger er det ikke alle långivere som er villig til å hjelpe deg å refinansiere. Har du eiendeler av verdi vil du ha større muligheter. Ved å refinansiere din gjeld vil du sannsynlig få reduserte kostnader og bedre kontroll. Dette er viktig for videre økonomisk styring. Det er likevel viktig å være klar over risiko skulle du senere misligholde lånet.

Se også: https://instabank.no/refinansiering