Fordeler med refinansiering

Hvor mange fordeler du får med refinansiering avhenger av hvilke lån du har, og hvordan du ønsker å refinansiere. Her har du en oversikt over gode grunner til og fordeler med å refinansiere. Dette gjelder spesielt for personer som har flere lån eller eldre lån med dårlige lånevilkår.

Hva er refinansiering?

Å refinansiere betyr å ta opp et nytt lån for å nedbetale et annet lån. Dette kan du gjøre på flere ulike måter, avhengig av hva slags lån du ønsker å refinansiere. Har du boliglån kan du refinansiere boliglånet ved å øke eller flytte lånet til en bank med bedre vilkår. Du kan også søke om refinansiering med boligen som sikkerhet hvis du har lite eller ingen pant i boligen. Et siste alternativ er å søke om et refinansieringslån uten sikkerhet. Dette er en metode for å samle smålån og kreditter i et større lån for å spare penger.

Fordeler med refinansiering

Det finnes mange fordeler med refinansiering. Du kan blant annet

  • Spare penger ved å samle flere lån i ett
  • Få bedre vilkår knyttet til renter
  • Endre nedbetalingstiden, enten ved å korte ned eller forlenge
  • Blir raskere gjeldsfri med kortere nedbetalingstid
  • Få en bedre oversikt over gjelden
  • En ny økonomisk start og økt motivasjon

Samle lån og spar penger

Har du flere lån kan du søke om refinansiering for å få samlet disse. Er lånene usikre, slik som smålån, forbrukslån og kreditt, kan du refinansiere på to måter. Du kan søke om å øke boliglånet og få bakt lånene inn i dette. Om det er lønnsomt eller ikke avhenger av nedbetalingstiden. Har du mer en femten års nedbetalingstid igjen vil refinansiering uten sikkerhet være et bedre alternativ. Når du refinansierer uten sikkerhet tar du opp et refinansieringslån, et større lån for å betale ut alle andre.

Når du samler flere lån i ett større lån reduserer du antall banker du betaler til. Dette reduserer igjen kostnader knyttet til renter og gebyrer. Når du betaler mindre i renter og gebyrer kan du betale mer på avdrag. Og med høyere avdrag vil du kunne nedbetale lånet raskere, som også sparer deg for penger.

Bedre vilkår med refinansiering

En av grunnene til at du kan få bedre vilkår med å refinansiere er regler som bankene må følge. Bankene kan blant annet ikke innvilge søknader om refinansiering med dårligere vilkår enn du har i dag. Dette betyr at de ikke kan tilby høyere rente, høyere totale lånekostnader eller lengre nedbetalingstid. Du kan søke om økt nedbetalingstid, men dette er mest aktuelt for refinansiering av boliglån og lån med sikkerhet. Et refinansieringslån til usikre lån og kreditter kan ikke overstige tiden det vil ta å nedbetale lånene med dagens avtale.

Å refinansiere et boliglån for å få bedre vilkår er noe enklere. Finner du en bank som kan tilby bedre avtale enn den du har i dag kan du søke om å flytte lånet. Noen banker tar gebyrer for å gjøre dette, andre flytter lånet gratis for deg.

Endre nedbetalingstiden

Når du søker om å refinansiere kan du selv velge hvilken nedbetalingstid du ønsker. Refinansieringslån har en maksimal nedbetalingstid på 15 år, men vi anbefaler å unngå mer enn fem år. Dette på grunn av de økte kostnadene knyttet til renter og gebyrer. Søker du om å refinansiere lån uten sikkerhet med et refinansieringslån vil bankene i stor grad ikke innvilge lengre nedbetalingstid, med mindre kostnadene ikke blir høyere.

Ønsker du å forlenge nedbetalingstiden på boliglånet kan du søke om dette uten å søke refinansiering. Vær da obs på at lånet vil bli dyrere, siden du bruker lenger tid på nedbetalingen.

Raskere gjeldsfri med refinansieringslån

Når du tar opp et nytt lån for å betale ut gamle vil de bli betalt ut umiddelbart. Du får da kun ett lån å forholde deg til, og kan da betale mer på avdrag. Når du betaler mer vil nedbetalingstiden reduseres, og du blir raskere gjeldsfri. Små lån og kreditter har de høyeste rentene på markedet, og ved å bli kvitt disse raskt vil du kunne frigi en del kapital. Dette kan brukes på avdrag. Har du i tillegg muligheten til å betale mer enn avtalt beløp vil alt dette gå direkte til avdrag. Du betaler da mer ned på lånet, reduserer kostnader knyttet til renten, og får en kortere nedbetalingstid. Å gjøre ekstra innbetalinger er gebyrfritt og kan gjøres så ofte du selv ønsker.

Bedre oversikt og en ny start

Med refinansiering kan du få en ny økonomisk start med bedre oversikt. Du har kun en bank å forholde deg til, med en faktura og en forfallsdato. Dette gjør det lettere å holde kontrollen og nedbetale gjelden. Å se at gjelden faktisk reduseres hver måned er også motiverende. For ekstra motivasjon kan du tenke på nedbetaling av gjeld som sparing. Ved å betale mer ned på gjelden blir du raskere gjeldsfri, får mer økonomisk frihet og reduserer gjeldsgraden din.