Slik fungerer søknadsprosessen om refinansiering med sikkerhet

For å refinansiere gjelden din med sikkerhet er det flere steg i søknadsprosessen før lånet utbetales. Lånetilbyder behøver både informasjon om deg og eiendelene stiller som sikkerhet.

Send inn søknaden om refinansiering med sikkerhet

Når du skal sende inn søknaden din om refinansiering med sikkerhet er det lurt å samle informasjonen du trenger på forhånd. På den måten er det enklere å fylle ut søknaden raskt og effektivt. Men hvilken informasjon vil lånutsteder ha behov for?

Personlig informasjon

Først og fremst trenger banken dine personalia. Her må du naturligvis skrive inn navn, adresse samt fødsels- og personnummer. Lånetilbyderen vil også vite hvilke boforhold du har, sivilstatus og om du har hjemmeboende barn du forsørger. Du vil også få spørsmål om jobbsituasjonen din. Dette vil være med på å kartlegge utgiftene og livssituasjonen din.

Opplysninger fra Skatteetaten

De fleste lånetilbydere spør deg om du ønsker at de henter ut informasjon om inntekt og gjeld fra Skatteetaten. Dette gjør søknadsprosessen om refinansiering med sikkerhet enklere for deg. Du må da bruke bank-ID for å bekrefte og identifisere deg.

Inntekt

Lånetilbyder må vite hvor mye du har i inntekt. Dette er en viktig faktor i avgjørelsen om du kvalifiserer til lån. Det er også lovregulert at du ikke kan låne mer enn fem ganger inntekt. Her må du ofte fylle ut årsinntekt før skatt og beløpet du får utbetalt hver måned.

Har du annen inntekt kan du fylle inn dette også. Det kan være inntekter som leieinntekter eller barnebidrag. Har du opplyst at du har samboer eller er gift kan du få spørsmål om hva han eller hun tjener, selv om du ikke søker med medsøker.

Eksisterende gjeld

Hvor mye eksisterende gjeld du har må du naturligvis opplyse om. Lånetilbyderen trenger god oversikt over din økonomiske situasjon for å kunne tilby deg lån.

Lånet du søker om

Lånetilbyder må naturligvis ha opplysninger om lånet du søker om nå. Her må du først og fremst velge ønsket lånebeløp. Videre må du velge ønsket nedbetalingstid. Maksimal nedbetalingstid for et forbrukslån er fem år. Men når du refinansierer med sikkerhet kan du få opptil 15 års nedbetalingstid. Dette krever at hele lånebeløpet skal benyttes til å refinansiere eksisterende gjeld. Om deler av lånebeløpet skal benyttes til andre formål vil du ikke kunne få så lang nedbetalingstid.

Når du har fylt inn denne informasjonen vil du som regel se en estimering på hva det månedlige avdraget blir. Denne estimeringen er da basert på at opplysningene du har fylt inn er korrekte.

Gjelden du vil refinansiere med sikkerhet

Lånetilbyder trenger en oversikt over hvilken del av gjelden som skal refinansieres med sikkerhet. Det er ikke nødvendigvis all gjeld som skal refinansieres. Boliglån, billån og andre lån til spesifikke forhold tas ofte ikke med da. Lånetilbyder kan også be om betalingsinformasjon til eksisterende gjeld slik at de kan innfri gjelden direkte.

Kredittvurdering

Når du søker om refinansiering med sikkerhet må lånetilbyder foreta en kredittvurdering av deg. Kredittvurderingen vil gi lånetilbyder informasjon om du er kredittverdig – det vil si hvor betalingsdyktig du er. Med utgangspunkt i inntekten og gjelden din vil du få en kredittscore. En høy kredittscore vil gjøre sjansene dine bedre for å få innvilget et lån. Det vil også gjøre at du kan få en bedre rente.

Verdivurdering av eiendel

For å kunne stille en eiendel som sikkerhet må du fremlegge dokumentasjon på en verdivurdering. Dette må banken ha for å vite hvor mye eiendelen faktisk er verdt. Slik dokumentasjon vil du få ved å foreta en takstvurdering på objektet.

Annen dokumentasjon

I tillegg til en verdivurdering av eiendelen, trenger lånetilbyder i noen tilfeller annen dokumentasjon. Ofte vil utstederen be om dokumentasjon på inntekten din. Da ber de gjerne om de tre siste lønnsslippene dine. Videre vil du stort sett bli bedt om å sende skattemeldingen din fra foregående år.

Tinglysning

Når du stiller sikkerhet til lånet må du godkjenne en tinglysning av panten. Lånetilbyderen ordner gjerne den prosessen, men du som låntaker må betale for tinglysningen. Dette er en avgift staten krever for at lånet skal innlemmes i offentlige register. Lånet utbetales først når tinglysningen er godkjent.

Sammenlign flere tilbud om refinansiering med sikkerhet

Før du går så langt at du signerer en låneavtale for refinansiering med sikkerhet er det viktig å sammenligne flere tilbud. Hvilke lånevilkår du får tilbud om kan variere stort mellom de ulike lånetilbyderne. For å hente inn flere tilbud har du flere muligheter. Enten kan du oppsøke ulike banker selv og sende inn søknad hos dem. Eller så kan du finne en lånemegler.

Ved å sende inn søknaden din til en lånemegler kan du spare deg for mye tid. Megleren videreformidler søknaden din til samarbeidende lånetilbydere. Du slipper dermed unna med å sende kun én søknad.

Tips: Les også vår artikkel om refinansiering med sikkerhet når du har betalingsanmerkning.

Oppsummering – søknadsprosess for refinansiering med sikkerhet

Før du setter i gang med søknadsprosessen på lån kan det lønne seg å samle all informasjon du trenger. Da vil selve søknaden gå raskere å fylle ut. Når du skal søke om lån er det lurt å sende søknad til flere lånetilbydere. På den måten kan du sammenligne ulike vilkår før du signerer en avtale.