Hva er forskjell på refinansiering med sikkerhet vs. uten?

Mange sitter med dyre lån som kredittkortlån og forbrukslån, uten å vite at man ved å refinansiere lånene kan få bedre vilkår og en mindre totalkostnad for lånene.

Hva er refinansiering?

Refinansiering er når man tar opp et nytt lån, for å erstatte ett eller flere allerede eksisterende lån. Formålet er blant annet å få bedre lånebetingelser i form av lavere rente og færre gebyr. I tillegg gir refinansiering som regel en bedre økonomisk oversikt, da man ikke lenger må forholde seg til mange ulike lån og långivere.

Refinansiering med sikkerhet

Lån med sikkerhet betyr at man tilbyr långiver en sikkerhet i eiendel for å få innvilget lån. Ofte er dette i form av pant i eksempel hus, leilighet, hytte, bil, båt eller annet av verdi.

Fordeler og ulemper med refinansiering med sikkerhet

Når långiver har pant i eiendel, har långiver mye større trygghet i å få tilbakebetalt lånet. Dette medfører at renten man kan få på denne type lån ofte er lavere, enn renten på et usikret lån. I tillegg vil man ofte kunne låne et større beløp, og få avtale om lengre nedbetalingstid ved behov.

Samtidig må du være klar over at långiver har pant i din eiendel. Om du over lengre tid ikke gjennomfører avtalt innbetaling, kan kreditor kreve realisering av lån eksempelvis via tvangssalg av eiendel. Lån derfor bare så mye som økonomien din tåler.

Refinansiering uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er en type lån der låntaker ikke tilbyr noe verdi som sikkerhet for lånet. Ofte blir denne type lån kalt forbrukslån.

Fordeler og ulemper med refinansiering uten sikkerhet

Refinansiering uten sikkerhet har fordelene med å samle mange smålån til ett større lån. I tillegg har lån uten sikkerhet ofte noe raskere og enklere søkeprosess, enn lån med sikkerhet. Dette kan være en fordel om du raskt har behov for kapital eller å redusere låneutgiftene. En annen fordel er at långiver ikke har noe pant i låntakers eiendeler.

Da denne type lån er en større risiko for utlåner er rentene som regel betydelig høyere enn dersom du stiller sikkerhet. Nedbetalingstid er også som regel kortere, og du får som regel ikke mulighet til å få låne et like stort beløp.

Hvilke refinansieringsform er best?

Hvilke type refinansiering du velger avhenger helt av din egen økonomiske situasjon og dine behov. Har du mye dyr gjeld vil det uansett være lurt se på mulighetene for å redusere kostnadene.